INFORMACJE O RAKU STERCZA Leczenie raka stercza (prostaty) - gruczołu krokowego, pęcherza moczowego i nerek, Roman Sosnowski, Warszawa epidemiologia czynniki ryzyka profilaktyka

Rak gruczołu krokowego jest jednym z najczęściej rozpoznawanych nowotworów u mężczyzn w wielu krajach Europy i w Ameryce Północnej. W Polsce rak gruczołu krokowego jest trzecim co do częstości występowania nowotworem złośliwym u mężczyzn, częstość występowania tego nowotworu w ciągu ostatnich 25 lat wykazuje stały wzrost. Wynika to w pierwszej kolejności z wydłużenia średniej długości życia oraz wyższej wykrywalności związanej z wprowadzeniem pod koniec lat 80. PSA będącego swoistym antygenem sterczowym oznaczanym w surowicy (ang. prostate-specific antigen). Doprowadziło to nie tylko do zwiększenia liczby mężczyzn, u których rozpoznaje się raka gruczołu krokowego, ale także do znacznego zwiększenia ilości raków ograniczonych do stercza (wczesne stadium rozwoju choroby).

Do czynników ryzyka występowania raka gruczołu krokowego zaliczamy wiek oraz pokrewieństwo rodzinne. Zachorowalność jest znacznie większa u mężczyzn po 70 roku życia niż przed 50 rokiem.Dziedziczny rak stercz rozpoznaje się jeśli nowotwór występuje u przynajmniej trzech krewnych w pierwszej linii lub przynajmniej dwóch w wieku poniżej 55 lat. Występowanie nowotworu stercza u krewnego w pierwszej linii pokrewieństwa zwiększa kilkukrotnie ryzyko zachowania na ten nowotwór. Częstości występowania dziedzicznego raka gruczołu krokowego w Europie ocenia się na 10%.

Rak gruczołu krokowego dotyczy głównie mężczyzn w podeszłym wieku. Ze względu na powolny przebieg kliniczny i współistniejące ryzyko zgonu z innych przyczyn, prawdopodobieństwo śmierci z powodu raka jest niższe niż w przypadku innych nowotworów.

Brak jest jednoznacznych opinii o istnieniu profilaktyki w zapobieganiu rozwojowi raka gruczołu krokowego. Zauważono wpływ czynników środowiskowych oraz diety na częstość występowania tego nowotworu oraz na przemianę raka utajonego w raka jawnego. Zmiany w sposobie odżywiania stwarzają nadzieję na skuteczne zapobieganie rakowi stercza i pomoc w procesie leczenia tej choroby. Wskazane jest zwiększone spożycie produktów roślinnych w szczególności soi i likopenu, produktów zawierających selen, witaminę E i D, ograniczenie spożycia tłuszczów zwierzęcych, a także zwiększenie aktywności fizycznej.

Autor:
Dr n. med. Roman Sosnowski -Urolog
Adiunkt Kliniki Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii w Warszawie.
Strona główna Leczenie raka stercza (prostaty) - gruczołu krokowego, pęcherza moczowego i nerek, Roman Sosnowski, Warszawa Diagnostyka Leczenie raka stercza (prostaty) - gruczołu krokowego, pęcherza moczowego i nerek, Roman Sosnowski, Warszawa Leczenie Leczenie raka stercza (prostaty) - gruczołu krokowego, pęcherza moczowego i nerek, Roman Sosnowski, Warszawa Rehabilitacja po leczeniu Leczenie raka stercza (prostaty) - gruczołu krokowego, pęcherza moczowego i nerek, Roman Sosnowski, Warszawa Linki Porada specjalisty